OAJ:n valtuuston jäsenet

Lenita Hietanen

lenita.hietanen@ulapland.fi

Ulla Kangasniemi

ulla.kangasniemi@lapinamk.fi

Toimin Lapin ammattikorkeakoulussa Rovaniemellä kielten lehtorina ja pääluottamusmiehenä. Lisäksi koordinoin vieraskielistä matkailun koulutusta ja hoidan kyseisen koulutuksen lähes kaikkia asioita, opiskelijoiden ohjaus mukaan lukien. Täytyy todeta, että tykkään työstäni ja viihdyn erityisen hyvin ns. opiskelijarajapinnassa.

Olen ollut pitkään OAJ:n järjestöaktiivi ja toiminut eri luottamustehtävissä. Olen nyt viidettä vuotta SKO ry:n (Suomen korkeakoulujen ja toisen asteen opettajat ry) puheenjohtajana. Taidan olla nyt neljättä kautta OAJ:n valtuutettuna, jos laskuni pitävät paikkansa. Lisäksi olen toiminut viimeiset seitsemän vuotta valtuuston 1. varapuheenjohtajana ja näin ollen osallistun myös OAJ:n hallituksen työskentelyyn. Tehtävä valtuuston vetovastuussa on vähän erilaista kuin työ rivivaltuutettuna. Monipäiväisen kokouksen johtaminen 150 valtuutetun osallistuessa on välillä aika haastavaakin.

Minua kiinnostaa eniten edunvalvonta OAJ:n järjestötyössä. Ammatillisen koulutuksen asiat ovat toki lähinnä sydäntäni, mutta luottamustehtävissä toimiessaan tulee pystyä kuuntelemaan myös muiden koulutusasteiden ja -alojen edustajia ja luomaan kokonaiskuvaa käsiteltävistä asioista. On pystyttävä päätöksentekoon myös muiden ryhmien kuin omansa osalta, mutta samalla se tuo osaamista ja ymmärrystä lisää. Olemme kuitenkin koko opetusalaa edustava järjestö ja hoidamme näin ollen koko jäsenistön edunvalvontaa yhdessä.  

Paula Koskela

paula.koskela@tornio.fi

Olen englannin ja ruotsin kielen lehtori Putaan yläkoulusta, Torniosta. Opettajan työtä on takana kohta 20 vuotta, lähinnä yläkouluista, mutta myös vähän alakoulusta ja lukion puolelta. Opettajan työn ohessa olen toiminut jo pari kautta luottamusmiehenä ja nyt 1.8.2023 siirryn JUKOn päätoimiseksi pääluottamusmieheksi. Pidän OAJ:n keskeisenä tehtävänä opettajien etujen valvontaa ja edistämistä. Myös työssäjaksaminen ja työmäärän kohtuullistaminen ovat puhututtaneet viime aikoina, ja sitä keskustelua haluan pitää esillä jatkossa. Lapin edustajana pidän tärkeänä nostaa esille etenkin täällä melko harvaan asutussa pohjoisessa maakunnassa esille tulevia erityiskysymyksiä, kuten opettajien saatavuus ja kuntarajat ylittävä yhteistyö. Ollaan yhteyksissä!

Tapio Lindfors

tapio.lindfors@redu.fi

Olen Lapin koulutuskeskus REDU:n pääluottamusmies. Tämän lisäksi minulla on muutama tunti opinto-ohjausta ja loput meneekin sitten OAJ:n hommissa. Työskentelen Rovaniemellä Jokiväylän toimipisteessä. Saman työnantajan palveluksessa olen ollut vuodesta 1986.

Koulutuspolitiikka on minulle hyvin tärkeä osa ammattijärjestötyötä. Ammatilliseen koulutukseen on työurani aikana kohdistunut valtavan paljon muutoksia. Näkyvimmässä roolissa on ollut mielestäni järjetön byrokratian kasvu niin hallinnossa kuin opetuksen puolellakin. Olisi vihdoin aika alkaa keventää hallinnollisia tehtäviä ja suunnata voimavarat opetukseen. Tulo- ja palkkapolitiikkaa on viime vuosina hoidettu varsin onnistuneesti. Monella paikkakunnalla säröä on kuitenkin syntymässä nyt, kun paikallista jaettavaa on iso osa neuvotelluista korotuksista.  Meidän tulee kaikilla tasoilla järjestö- ja viestintätoiminnassamme pyrkiä huolehtimaan siitä, että opettajaryhmien yhteistyö toimii ja ratkaisut koetaan oikeudenmukaisiksi.

Valtakunnallisen tason tehtäväni OAJ:ssä

  • OAJ:n valtuutettu
  • OAJ:n hallituksen jäsen
  • OAJ:n ammatillisten opettajien OAO:n hallituksen jäsen
  • Ammatilliset opettajat AO ry:n varapuheenjohtaja
Tapio Lindfors

Sini Ollila

sini.ollila@roiedu.fi

Olen yläkoulun yhteiskuntaopin ja historian lehtori Rovaniemeltä, Napapiirin peruskoulusta. Olen opettanut reaaliaineita ja kuvataidetta erilaisissa aineyhdistelmissä vuodesta 2006 lähtien niin peruskoulun kuin lukion puolella. Opetusalalla työmäärä ja vastuu lisääntyvät yhä enenevässä määrin, samoin opetushenkilöstön kuormittuneisuus. Valtuutettuna haluan edistää toimia, jotka pitävät opettajan ammatin houkuttelevana myös tulevaisuudessa. Opetusalan veto- ja pitovoimasta on pidettävä huolta palkkausjärjestelmää kehittämällä ja työhyvinvointia tukevien käytänteiden avulla. Yhteistyöllä ja tavoitteellisella vaikuttamisella voidaan rakentaa ratkaisuja, jotka tukevat arjen opetustyötä.

Tanja Rantala

tanja.rantala@pp1.inet.fi

Olen varhaiskasvatuksen opettaja Tanja Rantala Rovaniemeltä. Työskentelen tällä hetkellä Teerikallion päiväkodissa eskariopena.

Minulla on takana monipuolinen, erilaisia tehtäviä kattanut järjestöura niin paikallisella, alueellisella kuin valtakunnallisella tasolla. Tällä hetkellä toimin VOL:n valtuuston puheenjohtajana nyt toista nelivuotiskautta ja kolmatta kautta OAJ:n hallituksessa, lisäksi työ OAJ-valtuutettuna on alkanut vuodesta 2002 ja jatkuu edelleen.

Tanja Rantala
Jaakko Sarmola

Jaakko Sarmola

jaakko.sarmola@gmail.com

Olen rovaniemeläinen peruskoulun lehtori ja vs. rehtori. Kärkitavoitteeni valtuustokaudella ovat:

  • Opettajien pitää voida keskittyä perustyöhönsä eli opettamiseen.
  • Tavallisen opettajan äänen pitää kuulua OAJ:ssä paremmin.
  • Opettajien työkuormaa ja -aikaa on rajattava, ja palkan tulee vastata paremmin opettajien vastuita.

Minulla on pitkä kokemus koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta eli esimerkiksi opetussuunnitelmiin ja opetuksen järjestämiseen vaikuttamisesta. Palkka- ja sopimusedunvalvonta on hyvin tuttua, sillä olen ollut pitkään luottamusmiehenä. Luottamustehtävieni ohella olen ollut koko ajan ihan tavallinen opettaja. Valtuuston jäsenenä olen nyt kolmatta kautta, ja kauteni järjestö- ja viestintätoimikunnassa kestää kesään 2024.