Lomakkeet

Paikallisyhdistyksille ja sen alayhdistyksille voidaan myöntää toiminta-avustusta ja edunvalvontatukea hakemuksesta. Tukien myöntämiselle on määritelty yhdistyksen hallituksessa 5.5.2023 tietyt edellytykset ja ehdot.

1.Toiminta-avustus

Paikallisyhdistyksen tai sen alayhdistyksen kutsuttua alueyhdistyksen edustajan järjestämäänsä tilaisuuteen esittelemään alueyhdistyksen toimintaa myöntää alueyhdistys kerran vuodessa toiminta-avustusta 20 euroa tilaisuuteen osallistujaa kohden. Kutsutulle alueyhdistyksen edustajalle tulee antaa todellinen mahdollisuus esitellä alueyhdistyksen toimintaa.

 Edellytys tämän tuen saamiselle on:

  • tilaisuudesta sovitaan etukäteen alueyhdistyksen puheenjohtajan kanssa.
  • Tilaisuudessa on järjestetty aikaa alueyhdistyksen edustajan puheenvuorolle.
  • Tilaisuuden jälkeen alueyhdistyksen taloudenhoitajalle toimitetaan osallistujalista ja tilinumero, mihin tuki maksetaan.
  • Mikäli tähän tilaisuuteen kutsutaan alueasiantuntija tai puheenjohtaja kannattaa samalle päivälle pyrkiä järjestämään myös työnantajatapaaminen.

2. Edunvalvontatuki

Paikallisyhdistys voi saada alueyhdistykseltä edunvalvontatukea maksimissaan 500 €/vuosi vaikuttamistilaisuuksien järjestämiseen kuitteja vastaan. Tällainen tilaisuus on esimerkiksi työnantajatapaaminen/lautakuntatapaaminen. Edunvalvontatukea maksetaan kuittia ja raporttia vastaan.