Työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat

Työelämän laatua arvioidaan mm. kysymyksillä, jotka koskevat

  • Fyysistä työympäristöä (ergonomia, työtilojen terveellisyys ja turvallisuus, siisteys ja ympäristö)
  • Sosiaalista työympäristöä (arvostus, kohtelu, johtaminen ja työilmapiiri)
  • Psyykkistä työympäristöä (työhyvinvointi, motivaatio ja viihtyminen)
  • Työmäärän sopivuutta
  • Työntekijän kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
  • Palvelussuhdeturvaa.

Työnantajan hyvällä henkilöstöpolitiikalla lisätään työelämän laatua ja toiminnan tuloksellisuutta.

Ongelmatapauksista tulee kertoa omalle esimiehelle. Luottamusmiehet toimivat yhteistoiminta-asioissa, ja työsuojelun yhteistoiminnasta tietää työsuojeluvaltuutettu. Heiltä saa myös neuvoja ja toimintaohjeita tilanteiden ratkaisemiseksi.

OAJ:n jäsenet saavat lisätietoja työsuojelusta ja yhteistoiminnasta OAJ:n jäsensivuilta. Jäsensivuille pääseminen edellyttää kirjautumista.