Palkka- ja palvelussuhdeasiat

Palvelussuhteen ehtoihin liittyvissä kyselyissä saat parasta ensikäden tietoa paikalliselta pääluottamusmieheltä tai luottamusmieheltä.

Luottamusmies ei vie asiaasi eteenpäin, ellet itse sitä halua. Tarvittaessa hän selvittää tapaustasi työnantajan kanssa ns. välittömässä neuvonpidossa. Sen jälkeen harkitaan, onko asia syytä viedä eteenpäin ns. paikallisneuvotteluihin ja keskusneuvotteluihin.

Jäsensivuilta löytyy tietoa opettajan palvelussuhteissa sovellettavasta säännöstöstä mm.

  • Virka- vai työsuhde
  • Irtisanomisajat
  • Määräaikaiset palvelussuhteet
  • Osa-aikatyön palkkaus
  • Viran tai toimen hakemiseen liittyvät asiat (hakeminen, rikostaustan selvittäminen, tyytymättömyys, muutoksenhaku)
  • Virkavapaudet (perhevapaat, sairausloma, vuorotteluvapaa, aikuisena opiskelemaan, lähiomaisen kuolema)
  • Koulun retket ja leirikoulusopimukset
  • Ongelmatilanteet

Mikäli epäilet, että jokin asia palvelussuhteen ehdoissa ei täsmää, tiedustele asiaa palkanlaskijalta tai esimieheltäsi. Voit myös ottaa yhteyttä heti luottamusmieheesi ja viimeistään siinä vaiheessa, jos et ole tyytyväinen palkanlaskijan/esimiehen vastauksiin.

Palvelussuhteen piiriin kuuluvista asioista löytyy lisätietoa OAJ:n jäsensivuilta. Jäsensivuille pääseminen edellyttää kirjautumista.