Lakipalvelut

Kun kaipaat neuvoja edunvalvontaan liittyvissä asioissa, käänny ensin asiasta riippuen paikallisen luottamusmiehesi, työsuojeluvaltuutetun tai paikallisyhdistyksesi puheenjohtajan puoleen.

Lakipalveluitten piiriin kuuluvia kysymyksiä ovat mm.

  • Palvelussuhdeturvaan liittyvät asiat (määräaikaisten palvelussuhteiden käyttö, opettajan tehtävien muuttaminen ja siirto virasta/toimesta toiseen, lomauttaminen ja palvelussuhteen päättyminen)
  • Opettajan psyykkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen liittyvät asiat sekä
  • Opettajan vastuukysymykset

OAJ:n lakimiesten neuvonta ja oikeusturvavakuutuksen käyttö on rajattu koskemaan jäsenen toimia opettajana, rehtorina tai lastentarhanopettajana

OAJ:n jäsenet voivat lukea opettajan lakipalveluihin liittyvistä asioista lisää OAJ:n jäsensivuilta. Jäsensivuille pääseminen edellyttää kirjautumista.

Jäsensivuilla on tietoa mm.

  • Eläkkeistä
  • Koulukiusaamisesta
  • Luokkaretkistä ja leirikouluista
  • Määräaikaisista palvelussuhteista
  • Opettajan viran tai toimen hakemisesta
  • Viranhakuun liittyvistä mahdollisista muutoksenhakumenettelyistä
  • Esimerkkejä erilaisista oikeustapauksista